Bàn giám đốc FO2-BGD01

5.330.000 

Bàn giám đốc FO2-BGD01 thiết kế liền tủ phụ, tủ phụ đóng vai trò như một chiếc chân bàn. Sản phẩm kết cấu kiên cố rất độc đáo tối ưu diện tích sử dụng.

còn 5 hàng