Bàn trưởng phòng FO1-BTP01

3.600.000 

Bàn trưởng phòng FO1-BTP01 có thiết kế hình chữ L với diện tích sử dụng rộng rãi, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người dùng.

còn 2 hàng