Bàn trưởng phòng FO3-BTP01

3.150.000 

Bàn trưởng phòng FO3-BTP01 mới ra đời thời gian qua. Sản phẩm dành cho trưởng phòng có kích thước khiêm tốn sử dụng hộc phụ thay chân bàn.

còn 5 hàng