Ghế xoay trưởng phòng GTP13-00

2.250.000 

Ghế xoay trưởng phòng GTP13-00 dành riêng cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Sản phẩm thiết kế tinh tế, hiện đại. Tính năng điều chỉnh vô cấp.

còn 10 hàng