Hiển thị kết quả duy nhất

Ghế hội trường GS32-10

Hiển thị kết quả duy nhất

Ghế hội trường GS32-10 có thể dùng cho rất nhiều không gian khác nhau. Đặc biệt như rạp phim, ghế hội nghị, ghế trong nhà hàng, ghế rạp hát.